Isobaren

Duurzaam Klimaatcentrum, Historisch Natuurgebied

De plek waar natuur, cultuur, economie, kennis en innovatie samenkomen. Van een rijk verleden naar een duurzame toekomst.

  •  

Climate Center Mariëndaal

WindShareFund, beleggingsmaatschappij in windenergie gevestigd te Arnhem, ontwikkelt Climate Center Mariëndaal. Op dit moment bevindt deze ontwikkeling zich in de conceptuele fase en moeten plannen nog worden afgestemd met alle belanghebbenden. Deze website beoogt een algemeen beeld te schetsen van de huidige achterliggende visie van waaruit de toekomstige ontwikkeling wordt ingericht.

WindShareFund heeft als missie om beleggen in windenergie toegankelijk te maken voor een breed publiek. Om zo het aandeel duurzame energie te vergroten, de energietransitie te versnellen en daarmee CO2-emissie te reduceren. Hierdoor helpen we ons klimaat te beschermen en onze waardevolle aarde over te dragen aan volgende generaties. Lees meer over WindShareFund op www.WindShareFund.com.

WindShareFund oprichter en Managing Director Charles Ratelband over Climate Center Mariëndaal:

‘Huis Mariëndaal moet net als vroeger weer als blikvanger centraal staan. De historische uitstraling wordt behouden en waar mogelijk hersteld. Inhoudelijk staan duurzame ontwikkeling en innovatie in brede zin centraal, waarbij de energietransitie, CO2-reductie en compensatie duidelijke speerpunten zijn.’

Lees hier en hier de artikelen in De Gelderlander over Huis Mariëndaal.

Climate Center Mariëndaal realiseert, in samenwerking met bedrijfsleven, overheden, kennisinstellingen en andere belanghebbenden, een klimaatcentrum en (zakelijke) ontmoetingsplek waar duurzame ontwikkeling in brede zin centraal staat en waar initiatieven gericht op internationaal georiënteerde ontwikkeling en innovatie samenkomen om elkaar te versterken. Deze privaat-publieke samenwerking vormt een sterke basis om de vertaalslag te maken naar een internationale markt om de impact van duurzame ontwikkeling op wereldwijde schaal zo groot mogelijk te maken. Op deze wijze wordt aangesloten bij de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.

De ambitie van Climate Center Mariëndaal is onder meer om samen met kennisinstellingen en overheden, maar vooral ook met impactbedrijven de energietransitie te helpen versnellen om bij te dragen aan de Europese ambitie naar een energiehuishouding zonder CO2-emissie in het jaar 2050. De energietransitie is noodzakelijk, maar biedt vooral kansen om te innoveren en te verbeteren. Het is belangrijk dat Europa en daarmee ook Nederland, voorop blijven lopen. Dat doen we door samen te werken.

Het park rondom Huis Mariëndaal zal een open karakter krijgen, waarbij de publieke functie centraal staat. De mogelijkheid om te genieten van de natuur op deze unieke plek, vormt de rode draad in nieuwe ontwikkelingen. De tuinen zullen zoveel mogelijk worden hersteld naar de sfeer en uitstraling van het begin van de twintigste eeuw. De monumentale opstallen blijven hun historische uitstraling behouden. De huidige Oranjerie kan in gebruik worden genomen als theehuis waar wandelaars van een versnapering kunnen genieten. Tevens zal het park ruimte bieden voor publieke zomeravondconcerten, bijeenkomsten en evenementen, passend binnen de wensen en kaders, en met goedkeuring van, partners en belanghebbenden van Mariëndaal.

*De ontwikkeling van Climate Centrum Mariëndaal bevindt zich nog in de conceptuele fase. Aan de teksten en uitingen op deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.